top of page

Tripiau Bywyd Gwyllt

 

Mae Sea Môr Kayaking yn cynnig teithiau ceufad môr bywyd gwyllt dan arweiniad sydd wedi'u teilwra i chi. Rydym yn defnyddio ein gwybodaeth am ceufadu’n lleol ac am fywyd gwyllt i ddod o hyd i'r mannau gorau i chi weld bywyd gwyllt tymhorol o'r môr. Fedrwn drochi chi mewn profiad bywyd gwyllt unigryw trwy archwilio clogwyni nad ydynt yn hygyrch o dir neu gan gychod dŵr mwy a phwerus.

 

Rydym yn annog dull tawel, gofalus o arsylwi ar y bywyd gwyllt er mwyn sicrhau cyn lleied o aflonyddwch â phosib. Rydym yn helpu i adnabod rhywogaethau ac yn darparu gwybodaeth ar ecoleg i gyd-fynd â'ch diddordeb a'ch lefel gwybodaeth flaenorol.

Dyddiadau 2022

 

Penwythnos darganfod adar Môr Môn a Phen Llŷn 25/26 Mehefin 

Gan ystyried eich sgiliau a phrofiad, wnawn wneud y gorau o’r tywydd ac amodau môr ar y diwrnod wrth archwilio darn o’r arfordir lle gwelwn adar yn nythu. Wnawn gymryd yr amser i fwynhau’r profiad o bellter sydd ddim yn achosi aflonyddwch. Mae’n gyfle i ddarganfod mwy am yr adar yma neu ymlacio wrth fwynhau gwylio’r adar. Mi ddylech chi fod yn gyffyrddus mewn ceufad môr yn amodau dŵr gwastad a gwyntoedd ysgafn ac yn awyddus i deithio mewn amodau ychydig bach fwy dynamig dan oruchwyliaeth arweinydd profiadol.

 

Teithiau clasurol Pen Llŷn, ar gyfer pobl gyda phrofiad 2/3 Gorffennaf

Gan ystyried eich sgiliau a phrofiad, wnawn wneud y gorau o’r tywydd ac amodau môr ar y diwrnod wrth archwilio darn o’r arfordir bendigedig ym Mhen Llŷn. Mi ddylech chi fod yn gyffyrddus yn eich ceufad môr mewn gwyntoedd ac amodau môr canolradd. Mi fyddwch yn awyddus i archwilio darnau o arfordir a digon ffit i badlo am 4-5 awr y diwrnod gyda seibiant o bryd i’w gilydd.

 

Penwythnos Darganfod Aberoedd Eryri 16/17 Gorffennaf

Yn edrych am daith hardd mewn ardal dawel? Mae’r llanw uchel yn y prynhawn yn rhoi’r cyfle i archwilio’r aberoedd hyfryd Eryri. Mi fydd y rhaglen yn cael ei seilio ar y tywydd ond fedrwn ystyried aberoedd y Conwy, Dwyryd a’r Mawddach. Maen nhw i gyd yn cynnig diddordeb bywyd gwyllt ac adar yn ogystal â golygfeydd bendigedig. Mi ddylech chi fod yn gyffyrddus mewn ceufad môr mewn gwyntoedd ysgafn ar dŵr gwastad.

bottom of page