top of page

Tripiau Bywyd Gwyllt

 

Mae Sea Môr Kayaking yn cynnig teithiau ceufad môr bywyd gwyllt dan arweiniad sydd wedi'u teilwra i chi. Rydym yn defnyddio ein gwybodaeth am ceufadu’n lleol ac am fywyd gwyllt i ddod o hyd i'r mannau gorau i chi weld bywyd gwyllt tymhorol o'r môr. Fedrwn drochi chi mewn profiad bywyd gwyllt unigryw trwy archwilio clogwyni nad ydynt yn hygyrch o dir neu gan gychod dŵr mwy a phwerus.

 

Rydym yn annog dull tawel, gofalus o arsylwi ar y bywyd gwyllt er mwyn sicrhau cyn lleied o aflonyddwch â phosib. Rydym yn helpu i adnabod rhywogaethau ac yn darparu gwybodaeth ar ecoleg i gyd-fynd â'ch diddordeb a'ch lefel gwybodaeth flaenorol.

bottom of page