Tripiau Bywyd Gwyllt

 

Mae Sea Môr Kayaking yn cynnig teithiau ceufad môr bywyd gwyllt dan arweiniad sydd wedi'u teilwra i chi. Rydym yn defnyddio ein gwybodaeth am ceufadu’n lleol ac am fywyd gwyllt i ddod o hyd i'r mannau gorau i chi weld bywyd gwyllt tymhorol o'r môr. Fedrwn drochi chi mewn profiad bywyd gwyllt unigryw trwy archwilio clogwyni nad ydynt yn hygyrch o dir neu gan gychod dŵr mwy a phwerus.

 

Rydym yn annog dull tawel, gofalus o arsylwi ar y bywyd gwyllt er mwyn sicrhau cyn lleied o aflonyddwch â phosib. Rydym yn helpu i adnabod rhywogaethau ac yn darparu gwybodaeth ar ecoleg i gyd-fynd â'ch diddordeb a'ch lefel gwybodaeth flaenorol.

Seabirds and Seals at Sea1.jpg

Morloi ag Adar ar y Môr

Trwy gydol y flwyddyn

Byddwn yn teithio ar hyd yr arfordir gan anelu am draethau a'r creigiau poblogaidd ar gyfer forloi.

 

Mae'r ardaloedd hyn yn aml yn boblogaidd gydag ystod o adar môr gan gynnwys Mulfrain Gwerdd, Mulfrain, Pioden y Môr ac ymwelwyr tymhorol fel Pibyddion Du a Chwtiaid Y Traeth yn y gaeaf neu Lursod a Gwylogod yn y gwanwyn.

 

Argaeledd 2021

Cysylltwch â ni ar gyfer ddiwedd yr haf ymlaen.

O:

£90*

Life on a Ledge 3.jpg

Clogwyni Nythu Cyffroes

Ar gael Ebrill i Gorffenaf

Byddwn yn teithio i glogwyni trawiadol gyda digon o adar môr yn nythu. Fe ddylen ni weld gwylogod, llursod, gwylanod coesddu ac efallai hebog tramor a phâl.

 

Byddant yn hedfan uwch ein pennau, yn arnofio ar y dŵr yn agos atom ac yn clwydo ar y clogwyni cyfagos. Byddwch wedi trochi yn y byd byrlymus  yr adar.

Argaeledd 2021

Cysylltwch â ni ar gyfer ddiwedd yr haf ymlaen.

O:

£90*

seashore safari.jpg

Safari'r Arfordir

Trwy gydol y flwyddyn

Byddwn yn teithio i weld amrywiaeth o fywyd y lan gan gynnwys gwymon lliwgar, gwichiaid moch a gwichiaid. Mae'n debyg y byddwn hefyd yn dod o hyd i ferdys, pysgod, anemonïau a chrancod. Byddwn yn defnyddio'r llanw isel i archwilio cymunedau creigiog y glannau sydd fel arfer o dan y dŵr wrth i ni archwilio'r morlin yn ein ceufadau.

 

Argaeledd 2021

Cysylltwch â ni ar gyfer ddiwedd yr haf ymlaen.

O:

£90*

* Pris yn seiliedig ar grŵp o 4 neu mwy sydd gyda’u hoffer eu hunain. Cysylltwch â ni i gael pris yn seiliedig ar eich anghenion.