Diwrnodau Hwyl i'r Teulu

 

Ydych chi'n edrych am ddiwrnod allan llawn hwyl y gall pawb yn y teulu ei fwynhau? Eisio cyfuno'r cyfle i chwarae a dysgu? Mae Sea Môr Kayaking yn cynnig sesiynau hwyl i'r teulu ar 'Llyn Padarn' yn ystod gwyliau’r ysgol. Rydym yn defnyddio amrywiaeth o gaiac a chanŵ yn dibynnu ar yr hyn sy'n ymddangos yn fwyaf addas ar y diwrnod. Nid oes angen profiad caiacio na chanŵio blaenorol ond os yw rhieni neu blant wedi rhoi cynnig arni o'r blaen mae hynny'n wych hefyd! Mae llogi caiac / canŵ a’r offer diogelwch wedi'i gynnwys.  Enw'r gêm i’w darganfod, archwilio a mwynhau! Archebwch ddigon ymlaen llaw i sicrhau ei fod ni ar gael.

 

Argaeledd 2021:

  • Mawrth  27 - Ebril 11

  • Mai 29 - Mehefin 6

  • penwythnosau Mehefin 12 - Gorffenaf 11

  • Gorffenaf 11th - Medi 1

  • penwythnosau  1 Medi tan Medi 26

Cysylltwch â ni am fanylion

Swallows and Amazons day out.jpg

Swallows & Amazons

Ar gael yn ystod gwyliau'r ysgol 2020

Oes gennych awydd cael ychydig o hwyl yn chwarae mewn cychod? Beth am roi cynnig ar greu hwyl ar ganŵ neu gaiac?
Byddwn yn rhoi cynnig ar wahanol ffyrdd y gallwn bweru ein canŵod.


Pan fyddwn yn glanio am ginio byddwn yn rhoi cynnig ar sgiliau goroesi gyda gweithgareddau crefft-llwyn a heriau ar thema llyfr ‘Swallows & Amazons’.


Cysylltwch â ni i weld os mae’ch dyddiad ar gael.

O:

£265**

Morladron y Llyn.jpg

Môr-ladron y Llyn

Ar gael yn ystod gwyliau'r ysgol 2020

Awydd smalio bod yn fôr-ladron mewn caiacau a / neu ganŵod? Ydych chi'n meddwl bod gennych chi'r hyn sydd ei angen i ddod o hyd i'r trysor cudd?


Os ydych chi'n barod am yr her yma yn ystod y diwrnod hwn gallwch ailddarganfod eich môr-leidr mewnol wrth i chi lunio'r cliwiau i ddod o hyd i drysor Padarn. Peidiwch ag anghofio eich gwisg môr-leidr!


Cysylltwch â ni i weld os mae’ch dyddiad ar gael.

O:

£185*

Harry Potter Canoeing.jpg

Harry Potter

Ar gael yn ystod gwyliau'r ysgol 2020

A allwch chi ddod o hyd i'r eitemau hanfodol i fynd ar y trên i 'Hogwarts'?

Oes gennych chi'r hyn sydd ei angen i chwarae quidditch dŵr?

Bydd y diwrnod hwn yn gweddu i faniau Harry Potter neu deuluoedd sydd yn chwilio ychydig o hwyl chwaraeon dŵr.

Rydym yn argymell hanner diwrnod i deuluoedd iau. Gallai teuluoedd hŷn wneud diwrnod cyfan.

Cysylltwch â ni i weld os mae’ch dyddiad ar gael.

O:

£185*

* Pris yn seiliedig ar hanner diwrnod i deulu o 4 (h.y £ 46.25 y pen os oes 4 ohonoch chi). Cysylltwch â ni i gael pris yn seiliedig ar eich anghenion.
** Pris yn seiliedig ar sesiwn diwrnod llawn i deulu o hyd at 4 (h.y £ 66.25 y pen os oes 4 ohonoch chi), sy'n addas ar gyfer grwpiau teulu hŷn.