top of page

Arfordir Gorllewinol, Yr Alban

Gorff 24 - 28 2023

  • Taith 5 diwrnod yn cychwyn o Skye

  • Yn addas ar gyfer ceufadwyr môr canolradd sydd â phrofiad blaenorol o badlo mewn gwyntoedd i fyny at 3-4 ar Raddfa Beaufort 

  • Yn agored i bobl (dros 18 oed yn unig) 

  • Llety  - campio

  • Pris £550 yr un

P8051355.JPG

Gwybodaeth Ychwanegol

 

Cyfle am bum niwrnod ar daith caiac môr o amgylch tirwedd syfrdanol Skye a'r dyfroedd cyfagos. Mae'r ardal hon yn cynnig opsiynau heb eu hail ar gyfer teithiau caiac: I'r gorllewin mae eangderau'r tuag ynysoedd Raasay a Rona, i'r gogledd mae pentiroedd ac mae tirweddau mynyddig garw i'w weld o'r swnt mewnol. Mae eryrod y môr, dolffiniaid, mincod i’w gweld yn rheolaidd ar groesfannau.

Mae'r trip yma'n un campio'n wyllt o'r ceufad

Mae’r daith hon yn cael ei rhedeg a’i harwain yn llawn gan Anita Daimond o Sea Môr Kayaking ond trefnwyd ar y cyd ag Alice McInnes (Sea Kayak Alice). Sef hyfforddwraig a thywysydd profiadol o Gaeredin sy'n rhedeg teithiau ceufad môr a hyfforddiant yn yr Alban.

Dilynwch y ddolen yma i safle we Alice er mwyn gweld mwy o wybodaeth ac archebu

 

Cysylltwch efo fi am ragor o wybodaeth os dymunwch sgwrsio yn y Gymraeg.

Alice and Castle Stalker.jpg
kayaking West Coast of Scotland.jpg
bottom of page