top of page
Sea Môr Kayaking: Teithiau Ceufad Môr Gogledd Cymru

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o ddiwrnodau blasu ceufad môr a theithiau tywys ceufad ar gyfer dechreuwyr, ceufadwyr canolradd ac uwch. Rydym hefyd yn cynnal diwrnodau arbennig i deuluoedd a gallwn ddarparu ar gyfer grwpiau menywod yn unig.

 

Profwch fywyd gwyllt a thirwedd hanesyddol arfordir Gogledd Cymru o safbwynt newydd o dan arweinyddiaeth tywyswyr gwybodus. O'n canolfan ym Mharc Cenedlaethol Eryri rydym yn defnyddio Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Pen Llŷn ac Ynys Môn yn bennaf. Cysylltwch â ni er mwyn archebu ar un o’n tripiau, holi am drip yn ôl y themâu isod , neu i drefnu taith neu hyfforddiant geufad môr wedi addasu  i’ch anghenion.

Natur a Bywyd Gwyllt

Seals on rocks

Rydym yn cynnig teithiau sy'n ymweld ag ardaloedd sy'n dda ar gyfer adar mudol a nythu. Rydych chi'n debygol o weld llawer o adar y môr ar unrhyw un o'n teithiau, ond os oes gennych ddiddordeb mewn adar edrychwch am ein teithiau 'Clogwyni Nythu Cyffroes' a 'Adfeilion ag Adar'.

Mae gennym hefyd deithiau ceufad sy'n archwilio traethlinau creigiog.

Mae rhai o'r teithiau 'Safari'r Arfordir' yn addas ar gyfer dechreuwyr ond byddent hefyd yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am ecoleg y draethlin.

Hanes a Chwedlau

Kayaking at St Cwyfan

Os oes gennych ddiddordeb mewn archwilio lleoedd hanesyddol mae gennym ddigon o deithiau ceufad bydd yn addas i chi. Bydd teithiau 'Adfeilion ag Adar’ dechrau'r haf yn cynnwys cymysgedd o ddiddordeb hanesyddol  a bywyd gwyllt tymhorol.

Bydd 'Chwedlau a Chofebion' diwedd yr haf yn archwilio lleoedd o ddiddordeb hanesyddol a'r bobl sy'n gysylltiedig â hwy.

 

Mae gennym hefyd rai teithiau ar gyfer ceufadwyr profiadol sy'n archwilio cyfres o lefydd dros nifer o ddyddiau. e.e. Cestyll Arfordirol

Tirffurfiau a Morluniau

Kayaking round Llanddwyn Island

Os arfordiroedd dramatig a golygfeydd hyfryd yr ydych ar eu hôl bydd llawer o ddewis ar gael i chi. Mae nifer o’n deithiau yn archwilio morluniau trawiadol.

 

Os ydych chi'n ceufadwr cymwys sydd â diddordeb mewn gweld daeareg clogwyni oddi isod, edrychwch am deithiau 'Clogwyni Cerfluniol' a restrir o dan deithiau Canolradd.

Efallai y byddai'n werth ichi ystyried y teithiau 'Clogwyni Nythu Cyffroes'  hefyd gan y bydd y rhain yn ymweld â rhai clogwyni nythu adar môr dramatig.

Gwnawn bob ymdrech i gyflawni disgrifiadau'r cwrs. Mae gan yr arweinydd yr hawl i newid y deithlen oherwydd y tywydd ar y diwrnod. Gwneir y penderfyniadau hyn er budd gorau'r holl gyfranogwyr a byddant yn derfynol.

 

Rhaid i bob cyfranogwr o dan 18 oed fod yng nghwmni rhiant neu warcheidwad.

bottom of page