Hyfforddiant Ceufad Môr

Mae Sea Môr Kayaking yn cynnig hyfforddiant ceufad môr yng Ngogledd Cymru yn ogystal ag ardaloedd eraill yn y DU a thramor. Rydym yn cynnig cyfleoedd hyfforddiant sy'n addas ar gyfer y rhai sydd newydd gychwyn ar eu taith ddysgu ceufad môr i gaiacwyr môr profiadol sy'n ceisio hogi eu sgiliau mewn ystod o amodau mwy heriol.

 

Gallwn hefyd gynnig hyfforddiant rhagarweiniol mewn ceufad amlbwrpas, gaiacau gwastad (sit on top), canŵod a padl-fwrdd. Cysylltwch â ni i drefnu profiadau hyfforddiant pwrpasol ar gyfer unigolion a grwpiau bach.

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol neu cofrestrwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf trwy e-bost am deithiau wedi'u hamserlennu a diwrnodau hyfforddiant.

Dyddiadau hyfforddiant ar gyfer 2021

  • Hyfforddiant ar gyfer rhai gydag ychydig bach o brofiad ar y môr Awst 31 - Medi 1af

 

  • Teithiau clasurol Pen Llŷn,  ar gyfer pobl gyda phrofiad sylweddol mewn tonnau a dŵr symud. Hydref 11-15

  • Môn  - Hyfforddiant ar gyfer rhai gydag ychydig bach o brofiad ar y môr (Iau/Gwener) Hydref 28 a 29

rockhopping.jpg

Hyfforddiant Ceufad Môr

Ar gael Chwefror i Dachwedd

Cysylltwch i drefnu sesiwn hyfforddiant i’ch anghenion fel unigolyn neu grŵp bach.

 

Newydd!

 

Penwythnosau Pen Llŷn i fenywod yn unig Orffennaf 10-12fed ac i bawb Medi 11-13eg 2020

 

Mae Anita wedi hyfforddi yng ngwyliau caiacio dilynol:

 

Gŵyl Padlo Merched yr Alban 2019

Penwythnosau ‘Kayak Essentials’ Ynys Môn 2019

Gŵyl Seakayaking UK, Ynys Môn 2019

Gŵyl Merched Dyfnant 2019

O:

£90*

Sit on top Kayaking.jpg

Hyfforddiant Chwaraeon Padlo

Ar gael Mawrth i Dachwedd

Cysylltwch â ni i drefnu hyfforddiant pwrpasol ar gyfer unigolion a grwpiau bach.


Ydach chi’n newydd i chwaraeon padlo ac eisiau rhoi cynnig ar ystod o wahanol fathau o gaiac, padl-ffwrdd a chanŵ? Gallwn gynnig hyfforddiant rhagarweiniol mewn amrywiaeth o gychod.


Efallai y bydd gan deuluoedd iau ddiddordeb hefyd yn ein diwrnodau hwyl i'r teulu sy'n rhoi cyfle i bawb roi cynnig ar wahanol gaiac, canŵ neu padl-ffwrdd.

O:

£59**

canwio i gastell conwy.jpg

Hyfforddiant Canŵ

Ar gael Chwefror i Dachwedd

Cysylltwch â ni i drefnu sesiwn hyfforddi canŵio pwrpasol neu daith dywys.

Gallwn gynnig hyfforddiant cynyddol o ddechreuwr i'r lefel Wobr Canŵio newydd ar gyfer canŵ-wyr unigol a thandem.

Gallwn hefyd gynnig teithiau canŵio dan arweiniad yng Ngogledd Cymru a ffiniau Cymru

O:

£59**

* Pris yn seiliedig ar isafswm maint grŵp. Cysylltwch â ni i gael pris yn seiliedig ar eich anghenion

** Pris yn seiliedig ar sesiwn hanner diwrnod fel rhan o grŵp bach yn Llanberis