top of page

Hyfforddiant Ceufad Môr

Mae Sea Môr Kayaking yn cynnig hyfforddiant ceufad môr yng Ngogledd Cymru yn ogystal ag ardaloedd eraill yn y DU a thramor. Rydym yn cynnig cyfleoedd hyfforddiant sy'n addas ar gyfer y rhai sydd newydd gychwyn ar eu taith ddysgu ceufad môr i gaiacwyr môr profiadol sy'n ceisio hogi eu sgiliau mewn ystod o amodau mwy heriol.

 

Gallwn hefyd gynnig hyfforddiant rhagarweiniol mewn ceufad amlbwrpas, gaiacau gwastad (sit on top), canŵod a padl-fwrdd. Cysylltwch â ni i drefnu profiadau hyfforddiant pwrpasol ar gyfer unigolion a grwpiau bach.

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol neu cofrestrwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf trwy e-bost am deithiau wedi'u hamserlennu a diwrnodau hyfforddiant.

Dyddiadau hyfforddiant ceufad môr 2023

Hyfforddiant ar gyfer unigolion a grwpiau bach

Eisio adeiladu hyder a sgiliau? Gallwn ddarparu diwrnod hyfforddi sydd wedi'i theilwra i'ch diddordeb a'ch gallu. Ymhlith y lleoliadau mae Ynys Môn, Penrhyn Llŷn, Eryri ac yng Nghonwy sy’n ein galluogi i wneud y gorau o amodau’r môr ar y diwrnod. Gwelwch ein calendr neu ewch i'r bocs archebu isod i weld argaeledd diweddaraf ac archebu.

Hyfforddiant ag asesiad 'Gwobr Ceufad Môr' Awst 10/11

Cynlluniwyd 'Gwobr Caiac Môr' 'British Canoeing' i ddatblygu eich sgiliau a'ch gallu i wneud penderfyniadau priodol ar gyfer diwrnod allan pleserus a diogel ar y môr. Mae'r cwrs deuddydd hwn yn rhoi amser i ni ymdrin â'r meysydd asesu, darparu mewnbwn hyfforddi a dod o hyd i amodau môr priodol ar gyfer y dyfarniad. Gwelwch ein tudalen am y gwobrau personol am ragor o wybodaeth. Archebwch isod.

 

Cyflwyniad caredig i ddŵr symud 7/8 Hydref

Eisio adeiladu hyder a sgiliau er mwyn dechrau mentro i mewn i ardaloedd le mae’r llanw’n llifo? Penwythnos yma wnawn ddefnyddio’r amrediad llanw bach sydd yn rhoi amodau dwr symud caredig i adeiladu’ch sgiliau a hyder ar dŵr dynamig. Mae angen i chi allu rheoli’ch ceufad môr mewn amodau dŵr gwastad ond nid oes angen profiad o fod mewn llanw sy’n llifo. Archebwch isod.

 

Adeiladu hyder mewn dŵr dynamig 14/15 Hydref

Eisio datblygu’ch hyder a sgiliau er mwyn padlo mewn amodau dynamig ar y môr? Mi fyddwn ni’n datblygu’ch sgiliau symud y ceufad a defnyddio nhw mewn amgylcheddau priodol a allai gynnwys ymysg creigiau, llanw sy’n llifo neu donnau. Mi ddylech chi fod yn gyffyrddus mewn ceufad môr yn amodau dŵr gwastad a gwyntoedd ysgafn ac yn awyddus i ddatblygu’ch sgiliau mewn amodau mwy dynamig. Archebwch isod.

 

Mae Anita yn hyfforddi yn y digwyddiadau Ceufad Mor merched yn Plymouth (Mis Awst) a Sir Benfro (Mis Medi) eleni

Mae’r digwyddiadau yma'n ddelfrydol ar gyfer merched sy’n ceufadwyr môr sy’n awyddus i ddatblygu eu sgiliau a’u hyder mewn atmosffer cefnogol. Mae’r digwyddiadau ar gyfer merched fel hyn yn gyfleoedd da iawn i rannu atebion i’r heriau ychwanegol sydd gennym ni fel padlwyr benywaidd. Sicr wnewch fynd i ffwrdd wedi’ch ysbrydoli!

Gwybodaeth Plymouth

Archebu Digwyddiad Sir Benfro

bottom of page