Ynysoedd Iwerydd, Yr Alban

 

  • Yn agored i bobl (dros 18 oed yn unig)

  • 4 diwrnod o geufadu môr ac archwilio o amgylch Oban ac ynysoedd Kerrera, Seil, Luing a'r dyfroedd cyfagos

  • Yn addas ar gyfer ceufadwyr môr canolradd sydd â phrofiad o badlo mewn gwyntoedd i fyny at 3-4 ar Raddfa Beaufort 

  • Pris y pen i’w cadarnhau yn dibynnol am hyd y daith (nid yw'r pris yn cynnwys llety a bwyd)

view to Kerrera.jpg

Gwybodaeth Ychwanegol

 

Mae'r dyfroedd o amgylch Oban, ynysoedd Kerrera, Seil, Luing a'r ardaloedd cyfagos yn cynnig rhai o'r teithiau ceufad môr gorau sydd gan yr Alban i'w gynnig. Mae Seil, Easdale, Luing, Scarba, Shuna a'r Garvellachs a’r ynysoedd llai cyfagos i gyd yn amrywio o ran daeareg a daearyddiaeth. Mae'r lleoliad hwn yn cynnig ardaloedd o lanw a dŵr symudol, a chyda chynllunio gofalus fedrwn ei osgoi neu ei ddefnyddio er ein mantais.

 

O ystyried natur anwadal hinsawdd arfordir gorllewinol yr Alban, bydd y deithlen yn hyblyg ac yn seiliedig ar y tywydd. Os yw rhagolygon y tywydd yn edrych yn sefydlog byddwn yn pacio ein ceufadau ac yn gwersylla am ychydig ddyddiau. Os yw'n fwy heriol byddwn yn cynllunio teithiau diwrnod  o'r prif dir.

 

Mae'r debyg bydd y daith hon yn cael ei rhedeg ar y cyd ag Alice McInnes (Sea Kayak Alice). Sef hyfforddwraig a thywysydd profiadol o Gaeredin sy'n rhedeg teithiau ceufad môr a hyfforddiant yn yr Alban.

Opsiynau llety

  1. Gwersylla ger Oban - gwersylla ar safle carafanau Oban. Safle masnachol mawr.

  2. Byncws ar gyfer hyd at 3 o bobl yn gyffyrddus eu  gwersylla yn Cuan Ferry. 30 munud mewn car o Oban. Mae parcio ar gyfer fan campio hefyd ar gael yn y lleoliad hwn. Bydd manylion llety yn cael eu cadarnhau yn agosach at yr amser.. Bydd manylion llety yn cael eu cadarnhau yn agosach at yr amser.

Gwybodaeth Archebu

  • Mae’n bosib llogi ceufad ac offer diogelwch - cysylltwch â ni ymlaen llaw i drafod eich anghenion.

  • Argymhellir archebu'n gynnar.

  • I archebu, cysylltwch â ni trwy e-bost neu ddefnyddio'r ffurflen gyswllt ar y dudalen gyswllt. Mae angen blaendal o 25% i sicrhau eich archeb

Rhaglen amlinellol


Diwrnod 0: Cyfarfod y noson gyntaf ac edrych ar fapiau ac opsiynau ar gyfer ein taith. Bydd yr union deithlen yn dibynnu i raddau helaeth ar y tywydd.

Diwrnod 1: Byddwn yn caniatáu digon o amser i baratoi a phacio’r cychod (os mai dyna’r cynllun), gan fwynhau taith fyrrach i gyrraedd ein maes gwersylla cyntaf.

Diwrnod 2 a 3: Treulir y dyddiau canlynol yn archwilio ein hardal

Diwrnod 4: Padlo yn ôl i'n man cychwyn ar ein diwrnod olaf. Trefnu cludiant yn ôl yr angen

Grey dogs.JPG