top of page
Am Sea Môr Kayaking
Anita Daimond - Cyfarwyddwr Sea Môr Kayaking

Wedi cael fy magu yng Ngogledd Cymru, fy nod oedd medru darganfod yr arfordir lleol mewn ceufad. Fel oedolyn, medrais wireddu’r freuddwyd hon gan archwilio’r arfordir hwnnw o bersbectif gwahanol y ceufad.  Rwy’n mwynhau gweld yr adar a’r anifeiliaid môr yn arbennig, a medru nesu at ffurfiannau’r creigiau.

 

Dwi wedi bod yn caiacio ers dros 18 mlynedd, rwy’n Arweinydd Uwch Ceufad Môr ac yn Hyfforddwraig Ceufad Môr amodau uwch.  Dwi wedi cynhwyso fel athrawes daearyddiaeth gyda gradd gyntaf mewn Gwyddoniaeth Amgylcheddol a gradd Meistr Addysg.

 

Ers dros 20 mlynedd bûm yn cyflwyno pobl i’r awyr agored gan eu haddysgu am natur, y tirlun ac etifeddiaeth. 

 

Rwy’n rhugl yn y Gymraeg a gallaf hyfforddi drwyddi hi, drwy’r Saesneg, neu’r ddwy. Byddaf yn mwynhau gweithio gyda phobl a cheisio sicrhau ei fod nhw’n cael profiad o’r safon gorau. Rwy’n hapus wrth weld pobl yn mwynhau profiadau newydd gan ddysgu a datblygu fel unigolion.

Anita Daimond
flag-1179172_1920.png
bottom of page