top of page

Teithiau Aml-ddiwrnod ag Alldeithiau

 

Rydym yn cynnig alldeithiau ceufad môr a theithiau aml-ddiwrnod yng Ngogledd Cymru, Yr Alban a thu hwnt. Rydym yn canolbwyntio ar ddewis ardaloedd sydd â digon i'w gynnig o ran bywyd gwyllt, diddordeb daearegol, hanesyddol neu archeolegol. Efallai y bydd rhai o'r teithiau hyn yn canolbwyntio ar alldaith sy'n gofyn am wersylla tra bod eraill yn cynnwys opsiwn ar gyfer mwy o lety moethus. Gweler isod am fanylion y teithiau rydyn ni'n eu cynnig ar hyn o bryd.

Scilly Isles Sea kayak trip.jpg

28.6.23 - 2.7.23

Mae Ynysoedd Scilly oddi ar arfordir De Orllewin Lloegr; taith fferi 3 awr o Penzance, Cernyw.


Gyda thraethau tywodlyd hardd, ardaloedd creigiog, llu o safleoedd archeolegol ac adar nythu rydych yn sicr o gael digon o ddiddordeb.


Yn addas ar gyfer pobl sy'n gallu caiacio am 12-15km y dydd mewn gwyntoedd ysgafn.


O:

£575*

Atlantic Islands, Scotland.jpg

Ynysoedd Yr Iwerydd, ger Oban, Yr Alban

Cysylltwch ar gyfer dyddiadau

Y daith hon i ardal o West Coast Scotland sydd â digon i'w gynnig o ran diddordeb daeareg, bywyd gwyllt a hanes.

Mae'r traethau uchel yn cynnig yr opsiwn inni wersylla gwyllt gyda photensial da i weld dyfrgwn.

Gallwn gynllunio i ddefnyddio neu osgoi ardaloedd llanw yn dibynnu ar ddiddordeb y grŵp. Ar y cyd â Sea Kayak Alice.

O:

£**

Contact us.jpg

Arweinyddiaeth Ceufad Môr ar gyfer eich trip eich hunain

Cysylltwch er mwyn trafod dyddiadau

Awydd archwilio ac ardal y DU neu rywle arall ond heb yr amser neu'r hyder i'w drefnu na'i arwain?

Oes gennych chi daith mewn golwg ond eisiau arweinydd profiadol gyda rhywfaint o arbenigedd bywyd gwyllt neu wybodaeth archaeolegol sy'n gallu helpu chi a'ch grŵp i ddehongli'r hyn rydych chi'n ei weld?

 

Cysylltwch â ni er mwyn i ni geisio gwireddu'ch breuddwydion.

O:

£**

* Pris y pen. ** Cysylltwch â ni i gael pris yn seiliedig ar eich anghenion

# disgownt ar gyfer archebion cynnar

bottom of page