top of page
Teithiau Uwch

Mae gan bob taith ffocws gwahanol a all fod yn fywyd gwyllt, hanes, daeareg neu gyfuniad o'r rhain a gellir ei addasu i weddu i chi. Maent yn addas ar gyfer oedolion, pobl hŷn a phobl ifanc 16 oed neu hŷn sydd â lefel gymedrol o ffitrwydd ceufad. Mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod eich anghenion a'ch diddordebau.

Wedi'i leoli o fewn cyrraedd dwy Ardal o Harddwch Cenedlaethol Eithriadol mae gennym ddigon o leoliadau gwych i ddewis ohonynt. Mae gan Ynys Môn a Phen Llŷn rai o'r amodau llanw mwyaf heriol yn y DU; mae’ch arweinydd yn defnyddio gwybodaeth am y llanw er mwyn ddewis lleoliadau priodol i chi badlo. Gallant hefyd ddehongli'r bywyd gwyllt, hanes, llên gwerin a thirffurfiau lleol.

Bydd y lleoliad ar gyfer y daith yn cael ei benderfynu ar sail amodau llanw, y tywydd ynghyd â gallu a diddordeb y grŵp.

Edrychwch ar ein teithiau aml-ddiwrnod ar gyfer mwy o opsiynau.

Lefel Gallu Uwch:
Hyderus yn ceufadu môr mewn ystod o amodau llanw a gwyntoedd cymedrol. Yn gallu rholio eu ceufad a chymryd rhan weithredol mewn sefyllfa achub. Yn debygol o fod wedi gwneud dros 30 o deithiau diwrnod llawn, gyda rhai ohonynt mewn gwynt neu lanw cymedrol a / neu brofiad o daith dros nos.

Dyddiadau ar gyfer  20212

​Cysylltwch am ragor o wybodaeth 

Life on a Ledge 3.jpg

Clogwynu Nythu Cyfoes - trip adar môr

Ebrill - Gorffennaf

Byddwn yn teithio i glogwyni trawiadol gyda digon o adar môr yn nythu. Fe ddylen ni weld gwylogod, llursod, gwylanod coesddu ac efallai hebog tramor a phâl. Byddant yn hedfan uwch ein pennau, yn arnofio ar y dŵr yn agos atom ac yn clwydo ar y clogwyni cyfagos. Byddwch wedi trochi yn y byd byrlymus  yr adar.

 

(Cwrs deuddydd £ 150 / person. Cwrs 5 diwrnod £ 355 / person gyda maint grŵp o 2-5. Nid yw'r prisiau'n cynnwys llogi ceufad)

Argaeledd 2021

Cysylltwch â ni ar gyfer argaeledd.

O:

£95*

seashore safari.jpg

Safari'r Arfordir: ymchwilio bywyd gwyllt 

Trwy gydol y flwyddyn

Byddwn yn teithio i weld amrywiaeth o fywyd y lan gan gynnwys gwymon lliwgar, gwichiaid moch a gwichiaid. Mae'n debyg y byddwn hefyd yn dod o hyd i ferdys, pysgod, anemonïau a chrancod. Byddwn yn defnyddio'r llanw isel i archwilio cymunedau creigiog y glannau sydd fel arfer o dan y dŵr wrth i ni archwilio'r morlin yn ein ceufadau.

 

Argaeledd 2020

Gorffennaf: 17eg, 18fed, 27ain - 31ain

Awst: 12fed-17eg, 25ain - 31ain

Medi: 14eg, 24ain - 27ain

Hydref: 10fed - 14eg, 24ain-29ain

 

Cysylltwch â ni ar gyfer argaeledd ychwanegol

O:

£95*

migrants and monuments.jpg

Adfeilion ag Adar: ymweld â safleoedd hanesyddol

Trwy gydol y flwyddyn

Byddwn yn teithio mewn ceufad i heneb arfordirol. Gallai’r opsiynau gynnwys Eglwys Sant Cwyfan, Goleudy Ynys Môn neu ynys alltraeth yn ddibynnol ar gyfeiriad y gwynt a chyflwr y môr. Fe welwch adar môr mudol ar hyd y ffordd ac o bosibl yn nythu wrth yr heneb yn dibynnu ar yr adeg o'r flwyddyn.

 

Ar gael ar y mwyafrif o ddyddiadau trwy gydol y flwyddyn, cysylltwch â ni i gael argaeledd ar gyfer dyddiadau sydd gennych mewn golwg.

O:

£95*

Seabirds and Seals at Sea1.jpg

Morloi ag Adar ar y Môr

Trwy gydol y flwyddyn

Byddwn yn teithio ar hyd yr arfordir gan anelu am draethau a'r creigiau poblogaidd ar gyfer forloi. Mae'r ardaloedd hyn yn aml yn boblogaidd gydag ystod o adar môr gan gynnwys Mulfrain Gwerdd, Mulfrain, Pioden y Môr ac ymwelwyr tymhorol fel Pibyddion Du a Chwtiaid Y Traeth yn y gaeaf neu Lursod a Gwylogod yn y gwanwyn.

 

Argaeledd 2020

Cysylltwch â ni ar gyfer ddiwedd yr haf ymlaen.

O:

£95*

contorted cliffs.jpg

Clogwyni Cerfluniol

Trwy gydol y flwyddyn

Byddwn yn teithio i, ac ar hyd, clogwyni trawiadol gan ryfeddu at y planau haenu cyflyredig. Ar hyd y ffordd byddwn yn crwydro i mewn ac allan o'r clogwyni serth gan archwilio ogofâu wrth i ni fynd. Gydag amrywiaeth o forliniau gyda chyfeiriadaeth wahanol ar Ynys Môn gallwn ddewis archwilio darn o arfordir sydd wedi'i amddiffyn rhag yr ymchwydd (tonnau), er mwyn ddod yn agos at y clogwyni tra sicrhau'r diogelwch.

 

Argaeledd 2020

Cysylltwch â ni ar gyfer ddiwedd yr haf ymlaen.

O:

£95*

landmarks and legends.jpg

Chwedlau a Chofebion

Trwy gydol y flwyddyn

Byddwn yn teithio i archwilio rhai tirnodau eiconig fel Pont Menai, Pentref Nant Gwrtheyrn neu un o oleudai Ynys Môn.

 

Byddwn yn eich difyrru gyda straeon am arwyr, cymeriadau nodedig a chyflawnwyr uchel ar hyd y ffordd. Byddwn yn rhannu straeon sy'n tarddu o lên gwerin Cymru sy'n gysylltiedig â'r morlin rydyn ni'n ei archwilio.

 

Ar gael rhan fwyaf y flwyddyn, cysylltwch â ni ar gyfer argaeledd.

O:

£95*

* Pris y pen yn seiliedig ar faint grŵp o 4. Efallai y bydd gostyngiadau grŵp ar gael. Cysylltwch â ni i gael pris yn seiliedig ar eich anghenion. Mae’n bosib llogi ceufad, cysylltwch â ni am fanylion a phrisiau.

 

Cost nodweddiadol am gwrs deuddydd £ 150 / person. Cwrs 5 diwrnod £ 355 / person. Gallwn gymysgu a chyfateb teithiau i ddarparu rhaglen amrywiol o deithiau i chi trwy gydol eich cwrs.

bottom of page