top of page

Teithiau a Hyfforddiant Pen Llŷn 2021

Penwythnosau ceufadu canolradd : 

Dyddiadau ar gyfer 2022

​​

​​

  • Penwythnos darganfod adar Môr Môn a Phen Llŷn 25/26 Mehefin

  • ​​

  • Teithiau clasurol Pen Llŷn, ar gyfer pobl gyda phrofiad 2/3 Gorffennaf

Mae'r gost yn cynnwys yr holl arweiniant caiac môr a chyfarwyddyd trwy gydol y penwythnos ond ddim llety, llogi offer na bwyd

Gostyngiad o £10 ar gyfer archebion adar cynnar (talu yn llawn o leiaf 2 mis ymlaen llaw)

Mae'r teithiau uniongyrchol yn dibynnu ar y tywydd ond byddwn ni'n anelu gwneud rhai o'r teithiau clasur sydd ar gael yn yr ardal gall cynnwys  Ynysoedd Tudwal a'r clogwyni syfrdanol ger Trefor, Aberdaron neu Porthor

Bydd arweinydd a ceufadwr môr profiadol lleol Steve Mattock yn helpu fi.

Wythnosau ceufadu 

Teithiau clasurol Pen Llŷn,  ar gyfer pobl gyda phrofiad sylweddol mewn tonnau a dŵr symud. 

 

Pris £475 am y 5 diwrnod

Mae'r gost yn cynnwys yr holl arweiniant caiac môr a chyfarwyddyd trwy gydol y penwythnos ond ddim llety, llogi offer na bwyd

Gostyngiad o £10 ar gyfer archebion adar cynnar (talu yn llawn o leiaf 2 mis ymlaen llaw)

Mae'r teithiau uniongyrchol yn dibynnu ar y tywydd ond byddwn ni'n anelu gwneud rhai o'r teithiau clasur sydd ar gael yn yr ardal gall cynnwys  Ynysoedd Tudwal a'r clogwyni syfrdanol ger Trefor, Aberdaron neu Porthor

Fedrwn ddarparu cymysgedd o dripiau dan arweiniant ag hyfforddiant gan ddibynnu ar ddiddordeb y grŵp. 

Kayaking Bardsey Island
Sea Kayaking Trefor.jpg

Gwybodaeth Penwythnos

 

Mae arfordir Pen Llŷn yn Ardal o Harddwch Cenedlaethol Eithriadol (AHNE) ac yn Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA). Mae'n cynnig ystod o arfordiroedd diddorol i archwilio o geufad môr fel clogwyni creigiog serth, ynysoedd alltraeth a thraethau hardd. Gyda dewis o arfordir y gogledd neu'r de ac ardaloedd gyda llif llanw a hebddo, gallwn ddod o hyd i lefydd i badlo mewn bron pob tywydd. Mae Ynys Enlli (Ynys Bardsey) yn gwarchod pen gorllewinol y penrhyn, ac mae'n edrych yn agos iawn, ond gyda cheryntau llanw cryf bydd angen gwyntoedd caredig arnom i fentro drostyn nhw.

 

Mae'r clogwyni a'r traethau'n darparu cynefinoedd i ystod eang  o adar y môr. Ym mis Mehefin bydd llu o adar yn nythu i'w gweld, gan gynnwys gwylogod, mulfrain gwyrdd, a gwylanod coesddu. Mae'r arfordiroedd creigiog hefyd yn darparu cyfleoedd gwych ar gyfer chwilota am fywyd gwyllt yn y pyllau ac ar y creigiau. Fe ddylen ni weld digon o forloi ac o bosib rhai morfilod. Mae traddodiad hir o gysylltiad dynol â'r arfordir ar Benrhyn Llŷn felly mae stori gan bron bob traeth a phentir. Mae henebion hanesyddol arfordirol fel caer pentir oes yr haearn ym Mhorth Dinllaen, castell canoloesol yng Nghriccieth a safleoedd crefyddol sy'n gysylltiedig â'r llwybr pererindod i Ynys Enlli.

 

Byddwn wedi ein lleoli yn y maes gwersylla a nodwyd fel y man cyfarfod uchod. Mae croeso i chi ymuno â ni i wersylla yno neu aros mewn llety arall gerllaw, cysylltwch â ni os hoffech gael mwy o fanylion a cyn archebu rhag ofn fedrwn gael disgownt i chi. Os nad oes gennych eich ceufad môr eich hunain neu heb gludiant eich hunain, rhowch wybod i ni wrth archebu.

 

Bydd yr union deithlen yn cael ei phennu gan y tywydd a gallu'r grŵp. Gallwn ddarparu teithiau dan arweiniad, hyfforddiant neu gymysgedd o'r ddau yn ystod y penwythnos. Yn ddelfrydol bydd angen i chi allu padlo am o leiaf pedair awr bob dydd. Rhowch wybod i ni am eich profiad wrth archebu i'n helpu ni i gynllunio yn unol â hynny ac i roi awgrymiadau i chi ar baratoi. Yn agored i bobl dros 18 mlynedd yn unig.

Gwybodaeth Archebu

 

  • Argymhellir archebu'n gynnar.

  • I archebu, cysylltwch â ni trwy e-bost neu ddefnyddio'r ffurflen gyswllt ar y dudalen gyswllt. Mae angen blaendal o 25% i sicrhau eich archeb, mae taliad llawn yn ddyledus 6 wythnos ymlaen llaw.

  • I fod yn gymwys i gael gostyngiad mae angen talu'n llawn o leiaf 2 mis ymlaen llaw

  • Mae’n bosib llogi ceufad ac offer diogelwch - cysylltwch â ni ymlaen llaw i drafod eich anghenion.

Cynllun amlinellol penwythnos - bydd yn cael ei addasu yn ôl gallu'r grŵp, amodau'r môr a'r tywydd

Diwrnod 0: Cyrraedd Pen Llŷn os nad ydych chi'n byw yn lleol

Diwrnod 1: Cyfarfod am 9/9.30am i drefnu'r diwrnod. Caiacio trwy'r dydd. Noswaith: ymlacio

Diwrnod 2: Cyfarfod am 9/9.30am i drefnu'r diwrnod. Caiacio y rhan fwyaf o'r dydd, mae posibilrwydd o orffen yn gynharach os bydd angen. Ymadael neu ymestyn eich arhosiad.

 

Cynllun amlinellol - bydd yn cael ei addasu yn ôl gallu'r grŵp, amodau'r môr a'r tywydd

Diwrnod 0: Cyrraedd Pen Llŷn os nad ydych chi'n byw yn lleol

Diwrnod 1: Cyfarfod am 9/9.30am i drefnu'r diwrnod. Caiacio trwy'r dydd. Noswaith: ymlacio

Diwrnod 2: Cyfarfod am 9/9.30am i drefnu'r diwrnod. Caiacio trwy'r dydd. Noswaith: ymlacio

Diwrnod 3: Cyfarfod am 9/9.30am i drefnu'r diwrnod. Caiacio trwy'r dydd. Noswaith: ymlacio

Diwrnod 4: Cyfarfod am 9/9.30am i drefnu'r diwrnod. Caiacio trwy'r dydd. Noswaith: ymlacio

Diwrnod 5: Cyfarfod am 9/9.30am i drefnu'r diwrnod. Caiacio y rhan fwyaf o'r dydd, mae posibilrwydd o orffen yn gynharach os bydd angen. Ymadael neu ymestyn eich arhosiad.

Nodwch: Ymestyn eich arhosiad? Cysylltwch â ni os hoffech gael diwrnodau ychwanegol o dywys / hyfforddiant neu ar gyfer teithiau cerdded / profiadau natur eraill.

Sea Kayaking Enlli
Sea Kayaking Lleyn Peninsula.jpg
Near Aberdaron.jpg
P8151418.JPG
morning light on Criccieth castle and Pe
Anchor 1
PC052154 (2).JPG
bottom of page