top of page
Teithiau a Hyfforddiant i Ddechreuwyr

Mae'r sesiynau ceufad dechreuwyr wedi'u cynllunio i adeiladu eich hyder  a datblygu'ch sgiliau tuag at allu ymgymryd â thaith a ddewiswyd yn ofalus ar y môr. Maent yn addas ar gyfer oedolion, pobl hŷn a phobl ifanc 14 oed a hŷn sydd â lefel gymedrol o ffitrwydd a hyblygrwydd. Nid oes angen cyhyrau breichiau mawr!

Mae'r sesiynau hyn yn cael eu cynnal yng nghysgod Llyn Padarn. Gellir darparu a chynnwys yr holl offer ceufad sydd eu hangen ym mhrisiau'r cwrs dechreuwyr.

Gwelwch isod ar gyfer ein dyddiau cyfredol y gallwch archebu arnynt ...

bottom of page