top of page
Croeso i Sea Môr Kayaking 

Rydym yn cynnig teithiau a hyfforddiant pwrpasol ar gyfer grwpiau, unigolion a theuluoedd, hefyd gennym raglen o ddiwrnodau hyfforddiant a theithiau cewch unigolion ymuno gyda.


O'n canolfan ym Mharc Cenedlaethol Eryri rydym yn defnyddio ardaloedd Pen Llŷn ac Ynys Môn yn bennaf ar gyfer ein diwrnodau hyfforddiant a theithiau tywys. Fedrwn gynnig sesiynau hanner diwrnod neu ddiwrnod cyfan ar gyfer dechreuwyr ar Lyn Padarn, Llanberis.


Gan ddefnyddio ein gwybodaeth bywyd gwyllt ac am yr ardal leol yn ogystal â’n harbenigedd ceufad môr fedrwn roi pecyn ati gilydd er mwyn cyrraedd diddordeb ac anghenion eich grŵp sydd yn sicrhau diwrnod mwyaf hwylus posib gan ystyried y tywydd ar y diwrnod.

Gweler isod am rai dyddiadau gallwch archebu ar-lein. Cyhoeddir mwy o ddyddiadau cyn hir.

Os ydych chi'n gwneud ymholiad, rhowch gymaint o wybodaeth i ni am eich anghenion o ran dyddiadau, gallu, diddordeb ac oedrannau unrhyw rai dan 18 oed er mwyn i ni allu rhoi gwell ymateb i chi.

Cofrestrwch i'n e-newyddion i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf. Mae’n rhaid archebu lle a thalu ymlaen llaw.

Diolch, Anita

Sylwch fod gennym hefyd alldaith  arall sydd heb ei gynnwys ar y calendr - cliciwch ar y teitl am ragor o wybodaeth ac i archebu.

Alldaith Skye Arfordir Gorllewinol, Yr Alban Gorff 24 - 28 2023

Anita PRM llai.jpg
117648984_2670798833193911_5900666619416770572_n (2).jpg
Anita Ynys Enlli.JPG
bottom of page