top of page
Croeso i Sea Môr Kayaking 

Rydw i Anita,  yn cynnig teithiau a hyfforddiant pwrpasol ar gyfer grwpiau, unigolion a theuluoedd.


Wedi lleoli ym Mharc Cenedlaethol Eryri rydym yn defnyddio ardaloedd Pen Llŷn ac Ynys Môn yn bennaf ar gyfer ein diwrnodau hyfforddiant a theithiau tywys. Hefyd fedraf gynnig sesiynau ar gyfer dechreuwyr a theuluoedd ar Lyn Padarn, Llanberis.

Gan ddefnyddio fy ngwybodaeth bywyd gwyllt ac yr ardal leol yn ogystal â fy  harbenigedd ceufad môr fedrwn roi pecyn ati gilydd er mwyn cyrraedd diddordeb ac anghenion eich grŵp sydd yn sicrhau diwrnod mwyaf hwylus posib gan ystyried y tywydd ar y diwrnod.

Nodwch dwi'n symud fy nghynnig ceufad a chanŵ draw i fy safle we arall sef Antur Natur sef www.anturnatur.cymru . Dwi wrthi'n datblygu'r wybodaeth ceufad mor cewch hyd i'r wybodaeth honno yma  www.anturnatur.cymru/ceufadmôr 

Diolch, Anita

Anita PRM llai.jpg
117648984_2670798833193911_5900666619416770572_n (2).jpg
Anita Ynys Enlli.JPG
bottom of page